W skrócie o stronie internetowej:

Strona internetowa w sieci internetowej on-line, (inne podobne znaczenia: strona www, website, www, web page)

Strona internetowa jest to w zasadzie dokument HTML (Hiper Text Marcup Language, Hipertekstowy Język Znakowania) lub HTM, MHTML, BHTML, SHTML, DHTML, PHTML, XHTML udostępniany w Internecie (sieci internetowej on-line) przez serwer sieciowy, ale strona może powstawać w innych plikach takich jak: php, asp, jsp, tpl. Strona internetowa wyświetlana jest po stronie użytkownika.
Do wyświetlania stron internetowych używa się zazwyczaj przeglądarki internetowej, np: firefox, opera, chrome.

Autorem pierwszych stron internetowych jest Tim Berners-Lee.
Obecnie strony tworzy się za pomocą m.in. HTML5, CSS 3 i JavaScript, XML, AJAX, Biblioteki: node.js, jQuery, PHP + MySQL i inne rozwiązania.

Strony internetowe wykorzystują różne podmioty: firmy, instytucje, korporacje, telewizja a także osoby prywatne.

Na stronach internetowych zamieszczane są między innymi elementy graficzne (zdjęcia), elementy multimedialne (applety java, aplikacje obsługujące pliki wideo) oraz tekst, który jest formą grafiki utożsamianej jako czcionka.

 

Atvhh Media Platform i technologie stosowane w projektowaniu stron internetowych

 

Organizacja wykorzystuje w swoich projektach do budowy stron internetowych wszystkie znane technologie i te mniej znane. Wspiera również projekty, które zostały z jakiegoś powodu zakończone lub porzucone przez autorów. Naprawia kod źródłowy i dostosowuje aplikacje do rozwiązań bardziej zaawansowanych jak np: PHP7.

 

Technologie:

Programistyczne: PHP, PERL, RUBY, C++, PASCAL, JSP, ASP.NET, JAVA, JAVASCRIPT

Instrukcyjne: HTML, DHTML, SHTML, PHTML, BHTML, XHTML, HTM, XML, SQL, TPL, CSS

Powiązane: AJAX, NODE.JS, jQuery, JSON

Graficzne: PNG, ICO, PSD, SVG, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, BMP

Obsługiwane rozszerzenia: .avi, .mp3, .mp4, .exe, .flv, .fla, .swf, .pdf, .txt, .htm, .html, .js, .css, .php, .sql, .asp, .jsp, .md, .config, .ini, .amr, .flac, .vob, .webm, .3gp, .3gpp, .mov, .mpg, .mpeg, .wmv, .xml, .json, .tar, .rar, .zip, .ogg, .ogv, .mkv, .opf, .epub, .mobi, .fb2, .doc. .xls, .odt, .ptt, .ppt, .bin, .htaccess, .lang, .lays, .atv i inne.

 

Rekomendowane

Eksperci

Atvhh 26.12.2018

Technologie www: js, html, css, xml, ajax, php, json, jpeg, jpg, ico, gif, swf, webm, flv, tpl