MATERIAŁY DO POBRANIA

 

SZABLONY (HTM, HTML, TPL, PHP)

JAVASCRIPT (JS)

TECHNOLOGIE POWIĄZANE (AJAX, NODE.JS, JQUERY)

TECHNOLOGIE INSTRUKCYJNE (CSS, JSON, SQL, XML)

PERSONAL HOST PAGE (PHP)


DUKUMENTY (PDF, ODT, PTT, PPT, RTF, TXT, MOBI, EPUB, FB2, DOC, XLS)

 

[PDF]

WSTĘP DO INFORMATYKI


  

 

Podstawowe pojęcia informatyki. ▫ Informatyka jest zespołem dyscyplin naukowych i technicznych, zajmujących się automatycznym przetwarzaniem ...

 

8 sty 2013 - 1. Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs. 1. Teoretyczne podstawy informatyki. Repetytorium: informacja algorytmy, modele danych ...
INFORMATYKA. Poziom rozszerzony. ZBIÓR ZADAŃ. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli. Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2015 ...

 

C Cichoń - ‎Powiązane artykuły
Katedra Informatyki Stosowanej ... Karpisz, D., L. Wojnar, Podstawy informatyki, Podręcznik ... INFORMATYKA – nauka o przetwarzaniu informacji za pomocą.

 

Sytuacja w środowisku wielozadaniowym, w której dany proces nie jest w stanie zakończyć działania, ponieważ nie ma dostępu do procesora lub innego ...

 

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Krzysztof Wilk. Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania wilk@metal.agh.edu.pl tel. 012 617 28 89. Konsultacje: ...

 

 

wiedza o internecie, dla którego informatyka jest podstawowym narzędziem. Tematyka ta ...... nień, dokument w formacie .pdf może mieć narzucone ograni-.

 

komputerowych to podstawowe umiejętnoœci technika informatyka. ... „Technik Informatyk” to doskona³y, charakteryzuj¹cy się wysok¹ jakoœci¹ i kompletny.

 

przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki, na podstawie opinii rzeczoznawców: ...... matura2.2.pdf. •. (Egzamin styczeń 2006 r. Arkusz I ..


GRAFIKA (JPG, JPEG, PNG, ICO, GIF, BMP, SVG, PSD)

ANIMACJE FLASH (SWF, FLV, FLA)

PROGRAMY (EXE, MS, INI, MOD i inne)

BIBLIOTEKI (DLL)

CMS (Content Menagement System)

EDYTORY (Notepad, bluefish, redit)

GRY (nes, cue, gba, bin, exe i inne)


Rekomendowane

Eksperci

Atvhh 26.12.2018

Technologie www: js, html, css, xml, ajax, php, json, jpeg, jpg, ico, gif, swf, webm, flv, tpl