Pozycjonowanie strony internetowej i SEO

 

Pozycjonowanie stron internetowych to spolszczone kolokwialne i raczej potoczne i stereotypowe określenie skrótowego terminu SEO (ang. search engine optimization), które rozgranicza w sumie dwa pojęcia:

-> Pozycjonowanie strony internetowej na pozycji listingu (listy wyników wyszukiwania)

 

-> Optymalizacja silnika (algorytmu) wyszukawania frazy zamieszczonej w samej wyszukiwarce celem dopasowania tematyki danego serwisu do oczekiwań klientów szukających informacji w konkretnie sformułowanych zapytaniach.

 

Tak więc SEO to szereg działań marketingowych skupiających się na frazach, a nie pozycjach w wyszukiwarce, mających na celu uzyskanie możliwie najlepszych dopasowań podanych wyszukiwań względem serwisu internetowego, a klientem.

Działania marketingowe, które prowadzone są po za obszarem wyszukiwarki wpływają na pozycję serwisu internetowego, mniej zaś na ogólny wynik wyszukiwania z uwagi na ilość kombinacji fraz między słowami kluczowymi. Działania takie to np: linkowanie, umieszczanie informacji w tagach META, reklama w serwisach, artykuły i posty w serwisach społecznościowych, komentarze, kampanie.

 

Jednakże przyjęte stereotypy dotyczące SEO łączą wszystkie zagadnienia wyszukiwania określając je jako: pozycjonowanie stron internetowych

 

Poniższy schemat przedstawia uporządkowaną strukturę serwisu dla SEO

 

Pozycjonowanie i Optymalizacja składa się z ogólnie przyjętych działań

W skład pozycjonowania i optymalizacji treści wchodzą między innymi:

 1. Dopasowanie treści w tagu tytułowym,
 2. Umieszczenie lub rozmieszczenie słów kluczowych w istniejących tekstach lub tworzenie nowych - SEO COPYWRITING,
 3. Dobór adekwatnych nagłówków,
 4. Odpowiednie zaaranżowanie treści menu i innych elementów, wchodzących w skład linkowania wewnętrznego serwisu,
 5. Ustawienie tekstu alternatywnego dla elementów graficznych oraz innych obiektów (np. Flash).
 6. Odpowiednie linkowanie wewnętrzne wyszukiwarek ma znaczenie marginalne.
 7. Dostosowanie strony do standardów W3C
 8. Oddzielenia warstwy logicznej struktury dokumentu od warstwy jego prezentacji (np. poprzez zastosowanie CSS),
 9. Poprawa czasu ładowania strony,
 10. Rozwiązanie problemu powielonej treści, np. poprzez wskazanie wersji preferowanej za pomocą konwertowania kanonicznego z poziomu kodu HTML lub nagłówku HTTP dokumentu; w przypadku zawartości błędnie powielonej wykonując przekierowanie 301, czyli przekierowanie na stałe pod inny URL,
 11. Zastosowanie przyjaznych adresów, np. przy użyciu mod_rewrite,
 12. Umożliwienie głębokiego linkowania w przypadku animacji Flash oraz zapewnienie alternatywnej wersji dla przeglądarek bez wsparcia dla wspomnianej technologii (w tym robotów wyszukiwarek internetowych)
 13. Instalacja kodów Google Analytics oraz Search Console.

Terminologia

 

 • SERP (ang. search engine results page) – wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce
 • PR - PageRank – matematyczny algorytm stworzony przez Google, na podstawie którego obliczana jest ważność znalezionych stron dla każdego zapytania, a także liczbowy efekt działania tego algorytmu.
  • TPR (ang. Toolbar PageRank) – PageRank wyświetlany w postaci zielonego paska na pasku narzędziowym zainstalowanym w przeglądarce stron www tzw. Google Toolbar
  • GDPR (ang. Google Directory PageRank) – PageRank publicznie dostępny w katalogu Google
  • RPR (ang. Real PageRank)
 • AT – Anchor Text – tekst/wyrażenie zawarte w <a href="http://example.com/">treść odsyłacza</a>
 • Content – Zawartość stron/witryn: tekst, obrazki. Kiedyś obowiązywała zasada „Content is King” – czyli najważniejsza dla pozycjonowania na stronie jest jej zawartość/treść – content
 • Duplicate Content Penalties – Tworzenie kilku kopii jednego dokumentu lub strony, w przypadku kopii strony mówi się o mirrors strony
 • IBL – Inbound Links – Liczba linków wskazujących na dany adres pliku/strony www, najlepiej z odpowiednim anchor textem
 • Index/indeks stron – Zbiór stron dostępnych w danej wyszukiwarce – stron zindeksowanych przez robota wyszukiwarki
 • Link exchange – Wymiana linków jest stosowana do podniesienia IBL pomiędzy stronami o wysokim PR
 • Link popularity – Wartość otrzymana dla zapytania (link:adres strony)
 • Naturalne linkowanie – Polega na rozpowszechnianiu w sieci linków do strony bez budowania specjalnych do tego celu stworzonych stron
 • OBL – Outbound Links – Liczba linków wskazujących na zewnętrzne adresy plików/stron www
 • Pozycjoner – użytkowa nazwa funkcji jaką pełni specjalista/konsultant ds. pozycjonowania stron www/seo
 • TBPR Update – Toolbar PageRank Update – inaczej update PageRank
 • Update PageRank – Zmiana wartości publicznie dostępnej PR wskazywanej przez Toolbar Google
 • TB Program Update – Zmiana w oprogramowaniu odpowiadającym za sposób obliczania PR
 • GDPR Update – Google Directory Update – Zmiana wartości PR publicznie dostępnej w katalogu Google PR
 • Update IBL – Zmiana wartości dla zapytania (link:adres strony)
 • BL Update – Backlink Update – Zmiana wartości dla zapytania (link:adres strony)
 • Algo Update – Algorithm Update – Zmiana algorytmu odpowiadającego za rezultaty SERP
 • Site – Liczba zaindeksowanych przez wyszukiwarkę podstron witryny
 • Breadcrumbs - jest to element nawigacyjny, inaczej menu okruszkowe, wskazuje aktualną lokalizację gdzie znajduje się użytkownik
 • Google Voice Search - wyszukiwanie głosowe w Google
 • Google Search Console - darmowe narzędzie Google do monitorowania stanu technicznego strony internetowej
Pozycjonowanie w serwisie Atvhh Media Platform
Serwis Atvhh Media Platform oferuje pozycjonowanie i optymalizację stron na zupełnie innych zasadach niż te, które obowiązują obecnie w większości usługodawców.
Ponadto są weryfikowane przez system DBA, aby odrzucić te jednostki lub grupy, które mogłyby działać na niekorzyść Platformy Atvhh oraz partnerów i klientów korzystających z usług usąugodawcy lub usługodawców. Więcej na ten temat można uzyskać pod adresem: admin@atvhh.pl (w temacie prosimy wpisać: SEO)

 

Rekomendowane

Eksperci

Atvhh 26.12.2018

Technologie www: js, html, css, xml, ajax, php, json, jpeg, jpg, ico, gif, swf, webm, flv, tpl