Dokumenty / Atvhh Media Platform

 

Dokumenty spotykane w Urzędach:

 

Ministerstwo Gospodarki:

 

- CEIDG-1 (pobierz | instrukcja)

 

Urząd Skarbowy:

 

- VAT-R (pobierz | instrukcja)

- VAT-7 (pobierz)

- VAT-7K (pobierz)

- PIT-4R (pobierz)

- PIT-8AR (pobierz)

- PIT-11 (pobierz)

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 

- ZUS-DRA (pobierz)

- ZUS-ZUA (pobierz | instrukcja)

- ZUS-ZZA (pobierz | instrukcja)

- ZUS-ZFA (pobierz)

- ZUS-ZIPA (pobierz)

- ZUS-ZIUA (pobierz)

- ZUS-ZCNA (pobierz)

 

Dokumenty związane z pracownikami - umowy, rachunki, świadectwo pracy:

 

- Umowa o pracę (pobierz)

- Umowa o pracę na czas zastępstwa (pobierz)

- Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP (pobierz)

- Oświadczenie o przelewaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy (pobierz)

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (pobierz)

- Wypowiedzenie umowy o pracę (pobierz)

- Świadectwo pracy (pobierz)

- Umowa zlecenie (pobierz)

- Umowa o dzieło (pobierz)

- Rachunek do umowy o dzieło (pobierz)

- Rachunek do umowy o dzieło do 200 zł (pobierz)

 

Środki trwałe, magazyn, towary, reklamacja

 

- Arkusz spisu z natury (pobierz)

- Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania (pobierz)

- Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą (pobierz)

- Oświadczenie o przekazaniu samochodu osobowego na działalność gospodarczą (pobierz)

- Dowód dostawy (pobierz)

- P - magazyn przyjmie (pobierz)

- RW - pobranie materiałów (pobierz)

- WZ - wydanie materiałów na zewnątrz (pobierz)

- Protokół reklamacji (pobierz)

 

Dokumenty kasowe, sprzedaży, księgowe

 

- Czynny żal (pobierz)

- Dowód sprzedaży (paragon) (pobierz)

- Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pobierz)

- KP - dowód wpłaty (pokwitowanie) (pobierz)

- KW - dowód wypłaty (pobierz)

- Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego (pobierz)

 

Pełnomocnictwa

 

- Pełnomocnictwo ogólne (pobierz)

- Pełnomocnictwo administracyjne (pobierz)

- Pełnomocnictwo procesowe (pobierz)

- Pełnomocnictwo sądowe ogólne (pobierz)

- Odwołanie pełnomocnictwa (pobierz)

 

Rekomendowane

Eksperci

Atvhh 26.12.2018

Technologie www: js, html, css, xml, ajax, php, json, jpeg, jpg, ico, gif, swf, webm, flv, tpl